Daily Archives: 14.12.2020

Годишно собрание 2020

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи на платформата ЗУМ (линкот ќе биде објавен тука дополнително) на 25.12.2020 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2019 година
2. Прием на нови членови
3. Извештај за работата од 2020 година
Проф. д-р Владимир Трајковски
4. Финансиски извештај за 2020 година
Весна Филиповска
5. Програма за работа на Собранието во 2021 година
М-р Ивана Василевска Петровска
6. Справување на лицата со аутизам за време на Ковид-19 кризата
Стефанија Трајческа
7. Разно

Скопје                                                               Претседател на МНЗА
14.12.2020                                                 Проф. д-р Владимир Трајковски