Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkСостанок 2000

(Institut za imunologija (vo prostoriite na Institut za fiziologija), Medicinski fakultet vo Skopje na 22.05.2000 godina so po~etok vo 18 ~asot).

OSNOVA^KO SOBRANIE

na zdru`enieto so sledniov

DNEVEN RED

1. Donesuvawe Odluka za osnovawe na Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

2. Donesuvawe programa za rabota na Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

3. Donesuvawe Statut na Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

4. Izbor na organi na Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

4.1. Izbor na Sobranie na Zdru`enieto Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

4.2. Izbor na Izvr{en odbor na Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

4.3. Izbor na Pretsedatel na Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

4.4. Izbor na drugi organi, tela predvideni so Statutot na Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam.

Incijativen odbor,

prof. d-r Mirko Spiroski