Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2005

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во Домот на АРМ во Скопје на 29.11.2005 година (вторник), со почеток во 14:00 часот, со следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Извештај за работата од 2002 година до денес;
    Проф. д-р Љубомир Ајдински
  2. Програма за работа на Собранието во 2006 година;
    Доц. д-р Владимир Трајковски
  3. Избор на нов извршен одбор на МНЗА;
  4. Предлог на Собранието од своите редови да предложи член за избор во Македонската Академијата на Науките и Уметностите.
  5. Разно

Претседател на МНЗА
Проф. д-р Љубомир Ајдински