Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkСоцијални приказни

1. Социјална приказна „Јас можам да го користам погледот“

1. Јас можам да го користам погледот – социјална приказна (преземи тука)

2. Социјална приказна „ Кире е тажен“

2. Кире е тажен – социјална приказна (преземи тука)

 

3. Социјална приказна „Кога сум лут“

3. Кога сум лут – социјална приказна (преземи тука)

 

4. Социјална приказна „Погледот покажува“

4. Погледот покажува – социјална приказна (преземи тука)

 

5. Социјална приказна „Моето место во редот“

5. Моето место во редот – социјална приказна (преземи тука)

 

6. Социјална приказна „Можам да побарам пауза“

6. Можам да побарам пауза – социјална приказна (преземи тука)

7. Социјална приказна „Можам да побарам помош“

7. Можам да побарам помош – социјална приказна (преземи тука)

 

8. Социјална приказна „Придружување во група“

8. Придружување во група – социјална приказна (преземи тука)

9. Социјална приказна „Споделување“

9. Споделување – социјална приказна (преземи тука)

 

10. Социјална приказна „Учење од далечина“

10. Учење од далечина – социјална приказна (преземи тука)

 

11. Социјална приказна „Беше забавно но време е да заврши“

11. Беше забавно но време е да заврши – социјална приказна (преземи тука)

 

12. Социјална приказна – Боби се плаши

12. Боби се плаши – социјална приказна (преземи тука)

 

13. Социјална приказна – Големиот жолт знак

13. Големиот жолт знак – социјална приказна (преземи тука)

 

14. Социјална приказна – Дени се лути

14. Дени се лути – социјална приказна (преземи тука)

 

15. Социјална приказна – Добар слушател

15. Добар слушател – социјална приказна (преземи тука)

 

16. Социјална приказна – Извинување

16. Извинување – социјална приказна (преземи тука)

 

17. Социјална приказна – Јас барам помош

17. Јас барам помош – социјална приказна (преземи тука)

18. Социјална приказна – Јас покажувам со прст

18. Јас покажувам со прст – социјална приказна (преземи тука)

 

19. Социјална приказна – Како се поздравуваме

19. Како се поздравуваме – социјална приказна (преземи тука)

 

20. Социјална приказна – Што е среќа?

20. Што е среќа? – социјална приказна (преземи тука)