Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkВизуелна поддршка

1. Визуелни распореди

 


1.1 Прво-потоа распоред хоризонтален А4 формат (преземи тука)


1.2 Распоред со 3 активности хоризонтален А4 формат (преземи тука)


1.3 Распоред со 4 активности хоризонтален А4 формат (преземи тука)


1.4 Распоред со 5 и 6 активности вертикален А4 формат (преземи тука)

 

2. Табла за избор

 

 


2.1 Табла за избор – темплејт (преземи тука)


2.2 Табла за избор – активности (преземи тука)


2.3 Табла за избор – предмети (преземи тука)

 

3. Токен системи

 

3.1 Табла за токени – 3 смајлиња (преземи тука)

3.2 Табла за токени – 4 смајлиња (преземи тука)

3.3 Табла за токени (преземи тука)

3.4 Табла за токени – 5 патролни шепи (преземи тука)

 

4. Интерактивна игра за препознавање емоции кај други

 

 


4. Интерактивна игра -препознавање емоции кај други (преземи тука)

 

5. Интерактивна игра за увежбување на гестот за покажување

 

 


5. Интерактивна игра – гест за покажување (преземи тука)

 

6. Интерактивна игра за препознавање емоции кај себе

 


6. Интерактивна игра за препознавање емоции кај себе (преземи тука)

 

7. Активност за препознавање и изразување на емоции кај себе

 


7. Активност за препознавање и изразување емоции кај себе (преземи тука)

 

8. Интерактивна игра -Не лути се човече

 


8. Визуелна поддршка за „Не лути се човече“ (преземи тука)

 

9. Визуелни знаци

 


9. Визуелни знаци (преземи тука)

 

10. Анализа на задача

 


10. Aнализа на задача (преземи тука)