Category Archives: Состаноци

Годишно собрание 2018

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 21.12.2018 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2017 година;
2. Прием на нови членови;
3. Избор на нов потпретседател;
4. Избор на нов технички секретар;
5. Извештај за работата од 2018 година;
     Проф. д-р Владимир Трајковски
6. Финансиски извештај за 2018 година;
     Вон. проф. д-р Владимир Илиевски
7. Програма за работа на Собранието во 2019 година;
    М-р Ивана Василевска Петровска
8. Сексуална едукација на лица со аутистичен спектар на нарушувања – примена на техниката Социјални приказни
    М-р Тања Станкова
9. Разно

Скопје                                                                        Претседател на МНЗА
15.12.2018                                                         Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 2017

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 22.12.2017 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2016 година;
2. Прием на нови членови;
3. Извештај за работата од 2017 година
     Проф. д-р Владимир Трајковски
4. Финансиски извештај за 2017 година;
     Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска
5. Програма за работа на Собранието во 2018 година;
    Доц. д-р Владимир Илиевски
6. Замена на потпретседателот на МНЗА д-р Јасмина Трошанска
заради формирање на ново здружение за аутизам, нелојалност и
клеветење на МНЗА и незастапување на интересите на МНЗА;
7. Предлог за нов потпретседател на МНЗА;
8. Подобрување на разбирањето на емоции кај ученици со нарушувањe од аутистичен спектар – евалуација на
компјутерска интервенција
М-р Ивана Василевска Петровска
9. Разно

Скопје                                                                        Претседател на МНЗА
10.12.2017                                                         Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 2016

П  О  К  А  Н  А

            Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во салата за едници на Филозофскиот факултет во Скопје на 26.12.2015 година (понеделник), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

 1.  Усвојување на записникот од годишното собрание за 2015 година;
 2. Прием на нови членови;
 3. Извештај за работата од 2016 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 4. Финансиски извештај за 2016 година;
  Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска
 5. Програма за работа на Собранието во 2017 година;
  Доц. д-р Владимир Илиевски
 6. Проблеми во процесирањето и интегрирањето на сензорните дразби кај децата со аутизам
  Д-р Јасмина Трошанска
 7.  Разно

 

Скопје                                                       Претседател на МНЗА

14.12.2016                                Проф. д-р Владимир Трајковски