Category Archives: Состаноци

2 Април – Светски ден на аутизмот 2022

Годишно собрание 2021

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи Мајкрософт Тимс на 24.12.2021 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2020 година;
2. Прием на нови членови
3. Извештај за работата од 2021 година;
Проф. д-р Владимир Трајковски
4. Финансиски извештај за 2021 година;
Весна Филиповска
5. Програма за работа на Собранието во 2022 година;
М-р Ивана Василевска Петровска
6. „Раната и правилна дијагноза како клучен дел за соодветен
третман и рехабилитација кај лицата со аутизам“
Теа Петрушева
7. Разно

Скопје                                            Претседател на МНЗА
14.12.2021                                     Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 2020

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи на платформата ЗУМ (линкот ќе биде објавен тука дополнително) на 25.12.2020 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2019 година
2. Прием на нови членови
3. Извештај за работата од 2020 година
Проф. д-р Владимир Трајковски
4. Финансиски извештај за 2020 година
Весна Филиповска
5. Програма за работа на Собранието во 2021 година
М-р Ивана Василевска Петровска
6. Справување на лицата со аутизам за време на Ковид-19 кризата
Стефанија Трајческа
7. Разно

Скопје                                                               Претседател на МНЗА
14.12.2020                                                 Проф. д-р Владимир Трајковски