МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Семинари и конгреси PDF Испечати Е-пошта

СЕМИНАРИ, КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ ВО КОИ МНЗА СЕ ЈАВУВА КАКО
ОРГАНИЗАТОР ИЛИ СООРГАНИЗАТОР

 

Датум

Име

Локација

Се јавува како

24-25.03.2000

Децата со аутизам и нивниот третман

хотел Александар ПаласСкопје, Македонија

соорганизатор заедно со Завод за рехабилитација на слух, говор и глас

28-30.06.2002

Нови тенденции во третманот на лицата со аутизам

Нови Сад,  Србија

соорганизатор со специјално училиште Милан Петровиќ

18.05.2005

До каде сме со аутизмот во Македонија

хотел КонтиненталСкопје, Македонија

организатор

16.03.2007

НВО платформа за сервисни служби во Македонија

Филозофски факултет Скопје, Македонија

организатор заедно со ЕАСПД

07-09.10.2010

Кон живеење во заедницата: актуелни состојби и предизвици

хотел КонтиненталСкопје, Македонија

соорганизатор со ЕАСПД, Порака, Отворете ги прозорците

13.04.2011

Растројства од аутистичниот спектар: дијагностика, рана интервенција и превенција

Медицински факултет Скопје, Македонија

соорганизатор со Здружение на психијатри на Македонија

10.10.2012

Дијагностика и третман на аутизам

Дом на хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ Скопје, Македонија

соорганизатор со компанијата Demax Nova

 
Почеток Контакт Линкови