Category Archives: Новости и случувања

Втора научна ReAttach Конференција 29-30 Mај 2020 година Скопје, Македонија „Прифаќање на комплексноста има смисла“!

Покана за поднесување абстракти

Ве покануваме да поднесете абстракти за усна презентација и презентација на постери за втората научна ReAttach конференција што ќе се одржи од 29 до 30 мај 2020 година во Скопје. Настанот ќе биде организиран од страна на Меѓународната Фондација за ReAttach терапија од Холандија и Македонското научно здружение за аутизам од Македонија.

Главната тема на втората ReAttach конференција е „Прифаќање на комплексноста“. Аутизмот ќе остане една од главните теми на ReAttach конференцијата. Особено посебен акцент се става на достапни и прифатливи интервенции за поддршка на лицата со невроразвојни нарушувања.

Апстрактите треба да се поврзани со една од конференциските теми:

1. ReAttach

2. Аутистичен спектар на нарушувања

3. Невроразвојни нарушувања

4. Клиничка психијатрија

5. Невро-рехабилитација

6. Специјално образование

7. Моторни нарушувања

Потврдени главни говорници:

 

Проф. д-р Мајкл Фицџералд, Проф. д-р Донатела Марацити, Проф. Александер Б. Полетаев, Проф. д-р Мануел Казанова, Проф. д-р Мохамад Газиудин, Проф. д-р Владимир Трајковски, д-р Хана Алоним, д-р Ашутош Сриваста, д-р Пола Вееркамп-Бартоломеус.

Веб-страница на конференцијата Посетете ја страницата https://reattachconference.org за најновите информации за оваа конференција. Можете исто така да најдете тука водич за говорници и правила за поднесување на апстракти.

Нов Еразмус плус проект: AUTISM PCP – холистички пристап на планирање фокусирано на луѓе со аутизам

AUTISM PCP е иновативен меѓусекторски партнерски проект со силна европска додадена вредност. Како такoв, “AUTISM PCP” се осврнува на важни хоризонтални, како и секторски приоритети за Европската унија, како што се “социјално вклучување#, политики за учење на возрасни и напуштање на училиште (ESL).
Главните цели на “AUTISM_PCP” се:
– Јакнење на лицата кои се изложени на ризик од социјална исклученост и поконкретно зајакнување на лицата со АСН.
– Зајакнување на севкупните напори за социјално вклучување и интеграција на лицата на АСН во редовното образование и општество во целост.
– Подобрување на надлежностите на професионалците и сите оние поединци, како што се членовите на семејството и роднините итн., кои се вклучени во животот на лицата на АСН.
– Да се подигне свеста кај пошироката јавност во однос на социјалното вклучување на учениците со аутизам.

VIII интердисциплинарен конгрес во Москва

Претседателот на МНЗА проф. д-р Владимир Трајковски е поканет предавач на VIII-от интердисциплинарен стручно-научен конгрес со меѓународнон учество „Детска церебрална парализа и други нарушувања во движењето кај децата“ што ќе се одржи од 1 до 2 ноември 2018 година во Москва, Русија. Тој во рамките на 30 минутното предавање ќе говори на тема: „Асоцијација меѓу церебралната парализа и аутистичниот спектар на нарушувања“. Покрај предавањето се планира да се остварат значајни контакти со колеги од медицински институции од Русија и ширум Европа.