МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Основачи

 

  • Проф. д-р Љубомир Ајдински, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Мирко Спироски, Институт за имунологија, Институти, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Драгослав Копачев, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Кристин Василевска, Институт за епидемиологија и здравствена статистика со медицинска информатика, Институти, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Владимир Трајковски, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
 
Почеток Контакт Линкови