МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Основачи

 

  • Проф. д-р Љубомир Ајдински, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Мирко Спироски, Институт за имунологија, Институти, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Драгослав Копачев, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Кристин Василевска, Институт за епидемиологија и здравствена статистика со медицинска информатика, Институти, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Владимир Трајковски, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
 
Почеток Контакт Линкови