МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Дијагностички алатки
Скала за рано откривање на аутизмот
(CHAT Checklist for autism in toddlers), адпатирано според Baron-Cohen S, Allen J, Gillberg C. (1992)
 
DSM-IV Дијагностички критериуми за аутистичното нарушување
Овие критериуми се измена на претходните DSM-III-R употребени за прв пат во 1994 година од страна на Американската психијатриска асоцијација.
 
ICD-10 Дијагностички критериуми за аутистичното нарушување
Овие критериуми се востановени за прв пат во 1992 година од страна на Светската здравствена организација. Најмалку 8 од 16 специфицирани точки мора да се исполнети за да се постави дијагнозата аутизам.
 
Почеток Контакт Линкови