Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2000

(Filozofskiот fakultet od Skopje i Makedonskoto nau~no zdru`enie za autizam od Skopje, vo ponedelnik 09.10.2000 godina, so po~etok vo 12 ~asot).

DNEVEN RED

Prigodna re~ na dekanot na Filozofskiot fakultet za deloto na prof. d-r Qubomir Ajdinski. Prof. d-r Trajan Gocevski

Promocija na Makedonskoto nau~no zdru`enie (MNZA). Prof. d-r Qubomir Ajdinski

Promocija na VEB stranata AUTIZAM – MAKEDONIJA. Prof. d-r Mirko Spiroski

Promocija na zbornikot na abstrakti od Studentskiot defektolo{ki seminar. Asist. m-r Vladimir Trajkovski

Koktel

Pretsedatel na MNZA                                         Dekan na Filozofski fakultet

Prof. d-r Qup~o Ajdinski                                  Prof. d-r Trajan Gocevski