МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
1049
  Link   Живеење во општеството како и сите други
1075
  Link   Autism resources
966
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
970
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
1184
  Link   Аутизам Франција
945
  Link   Аутизам Германија
875
  Link   Аутизам Шпанија
1137
  Link   Аутизам Италија
977
  Link   Аутизам Холандија
827
  Link   Аутизам Европа
904
  Link   Центар за проучување на аутизмот
991
  Link   Институт за истражување на аутизмот
887
  Link   Американско здружение за аутизам
851
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
979
  Link   Здружение за аутизам во Канада
1003
  Link   Autism Network International
956
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
872
  Link   Autism and Vaccination
1056
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
887
  Link   Дефектологија
1224
  Link   Центар за аутизам Сплит
977
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
994
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
960
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови