МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
880
  Link   Живеење во општеството како и сите други
925
  Link   Autism resources
809
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
786
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
896
  Link   Аутизам Франција
799
  Link   Аутизам Германија
737
  Link   Аутизам Шпанија
912
  Link   Аутизам Италија
823
  Link   Аутизам Холандија
681
  Link   Аутизам Европа
755
  Link   Центар за проучување на аутизмот
838
  Link   Институт за истражување на аутизмот
748
  Link   Американско здружение за аутизам
714
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
829
  Link   Здружение за аутизам во Канада
849
  Link   Autism Network International
820
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
737
  Link   Autism and Vaccination
911
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
748
  Link   Дефектологија
1064
  Link   Центар за аутизам Сплит
823
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
864
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
823
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови