МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
1085
  Link   Живеење во општеството како и сите други
1096
  Link   Autism resources
988
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
988
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
1210
  Link   Аутизам Франција
979
  Link   Аутизам Германија
895
  Link   Аутизам Шпанија
1166
  Link   Аутизам Италија
996
  Link   Аутизам Холандија
848
  Link   Аутизам Европа
921
  Link   Центар за проучување на аутизмот
1009
  Link   Институт за истражување на аутизмот
903
  Link   Американско здружение за аутизам
867
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
1000
  Link   Здружение за аутизам во Канада
1023
  Link   Autism Network International
971
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
901
  Link   Autism and Vaccination
1075
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
905
  Link   Дефектологија
1247
  Link   Центар за аутизам Сплит
1001
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
1007
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
978
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови