МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
902
  Link   Живеење во општеството како и сите други
948
  Link   Autism resources
826
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
807
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
925
  Link   Аутизам Франција
814
  Link   Аутизам Германија
754
  Link   Аутизам Шпанија
946
  Link   Аутизам Италија
843
  Link   Аутизам Холандија
697
  Link   Аутизам Европа
772
  Link   Центар за проучување на аутизмот
857
  Link   Институт за истражување на аутизмот
761
  Link   Американско здружение за аутизам
731
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
846
  Link   Здружение за аутизам во Канада
873
  Link   Autism Network International
843
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
753
  Link   Autism and Vaccination
924
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
762
  Link   Дефектологија
1083
  Link   Центар за аутизам Сплит
838
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
878
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
834
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови