МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
1021
  Link   Живеење во општеството како и сите други
1057
  Link   Autism resources
950
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
944
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
1091
  Link   Аутизам Франција
928
  Link   Аутизам Германија
860
  Link   Аутизам Шпанија
1106
  Link   Аутизам Италија
959
  Link   Аутизам Холандија
806
  Link   Аутизам Европа
887
  Link   Центар за проучување на аутизмот
974
  Link   Институт за истражување на аутизмот
869
  Link   Американско здружение за аутизам
837
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
962
  Link   Здружение за аутизам во Канада
985
  Link   Autism Network International
941
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
857
  Link   Autism and Vaccination
1039
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
871
  Link   Дефектологија
1203
  Link   Центар за аутизам Сплит
953
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
979
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
944
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови