МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
955
  Link   Живеење во општеството како и сите други
994
  Link   Autism resources
884
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
882
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
975
  Link   Аутизам Франција
864
  Link   Аутизам Германија
799
  Link   Аутизам Шпанија
1025
  Link   Аутизам Италија
895
  Link   Аутизам Холандија
745
  Link   Аутизам Европа
822
  Link   Центар за проучување на аутизмот
911
  Link   Институт за истражување на аутизмот
811
  Link   Американско здружение за аутизам
778
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
897
  Link   Здружение за аутизам во Канада
922
  Link   Autism Network International
883
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
800
  Link   Autism and Vaccination
979
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
809
  Link   Дефектологија
1138
  Link   Центар за аутизам Сплит
888
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
922
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
883
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови