МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
925
  Link   Живеење во општеството како и сите други
966
  Link   Autism resources
851
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
847
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
938
  Link   Аутизам Франција
836
  Link   Аутизам Германија
776
  Link   Аутизам Шпанија
977
  Link   Аутизам Италија
866
  Link   Аутизам Холандија
716
  Link   Аутизам Европа
791
  Link   Центар за проучување на аутизмот
879
  Link   Институт за истражување на аутизмот
784
  Link   Американско здружение за аутизам
752
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
867
  Link   Здружение за аутизам во Канада
894
  Link   Autism Network International
860
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
774
  Link   Autism and Vaccination
947
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
783
  Link   Дефектологија
1107
  Link   Центар за аутизам Сплит
858
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
899
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
857
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови