VIII интердисциплинарен конгрес во Москва

VIII интердисциплинарен конгрес во Москва

Претседатеот на МНЗА проф. д-р Владимир Трајковски е поканет предавач на VIII-от интердисциплинарен стручно-научен конгрес со меѓународнон учество „Детска церебрална парализа и други нарушувања во движењето кај децата“ што ќе се одржи од 1 до 2 ноември 2018 година во Москва, Русија. Повеќе »

ЕСИПП Конференција

Конференција во рамките на ЕСИПП проектот одржана во март 2018 година во Лимасол, Кипар

Фокус на аутизмот

Учество на членови на МНЗА на меѓународната конференција „Фокус на аутизмот# одржана од 26-29 септември 2018 година на Педагошкиот универзитет во Краков, Полска

ReAttach конференција

Претседателот на МНЗА присуствуваше на првата ReAttach конференцијата што се одржа од 14 до 15 април 2018 година во Ајндховен, Холандија

Водич за музејска програма за деца/лица со аутизам

Промоција на Водичот за музејска програма за деца/лица со аутизам и нивните семејства одржана на 2 октомври во Музејот на македонската борба во Скопје, Македонија

9-ти последен состанок на колегите вклучени во ЕСИПП проектот на Едукациско рехабилитацискиот факултет во Загреб, Хрватска во јули 2018 година

ЕСИПП конференција: „Помош и поддршка на родителите со аутизам“

ЕСИПП конференцијата: „Помош и поддршка на родителите со аутизам“ одржана на 1 ноември во Музејот на македонската борба во Скопје, Македонија

Годишно собрание 2017

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 22.12.2017 година (петок), со почеток во 13:30 часот Повеќе...

Културолошка инклузија на децата со аутистичен спектар на нарушувања

Проект со Националната галерија на Македонија

 

Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2015

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во салата во „Порта Македонија∏ во Скопје на 25.12.2015 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2014 година;
 2. Прием на нови членови;
 3. Извештај за работата од 2015 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 4. Финансиски извештај за 2015 година;
  Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска
 5. Избор на претседател и извршен одбор на МНЗА;
 6. Програма за работа на Собранието во 2016 година;
  Доц. д-р Владимир Илиевски
 7. Семејното функционирање и однесување на родителите на деца со аутизам
  М-р Розалија Давковска
 8. Стрес, начини на справување и поддршка на родители на деца со аутистичен спектар на нарушување
  М-р Мери Нолчева
 9. Разно

Скопје                                                       Претседател на МНЗА

12.12.2015                                Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 2014

П  О  К  А  Н  А

             Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во салата во „Порта Македонија” во Скопје на 26.12.2014 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

 1. Прием на нови членови;
 2. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2013 година;
 3. Извештај за работата од 2014 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 4. Финансиски извештај за 2014 година;
  Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска
 5. Извештај за проектот: „Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници“.
  М-р Јасмина Трошанска
 6. Програма за работа на Собранието во 2015 година;
  Доц. д-р Владимир Илиевски
 7. Рецептори на клетките природни убијци и аутизам
  Доц. д-р Александар Петличковски
 8. Разно

Скопје                                                       Претседател на МНЗА

12.12.2014                                Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 2013

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 20.12.2013 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2012 година;
  2. Прием на нови членови;
  3. Извештај за работата од 2013 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  4. Финансиски извештај за 2013 година;
   Доц.д-р Владимир Илиевски
  5. Програма за работа на Собранието во 2014 година;
   М-р Јасмина Трошанска
  6. Замена на техничкиот секретар Ана Петковска со Мануела Крчаноска;
  7. Квалитетот на односот меѓу браќата и сестрите во семејствата кои имаат дете со аутизам
   М-р Милена Илиќ Пешиќ
  8. Разно

Скопје                                 Претседател на МНЗА

09.12.2013                         Проф. д-р Владимир Трајковски