МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
Почеток arrow Членови и членство
Членови и членство

ЧЛЕНСТВО

Доколку сакате да станете член на Македонското научно здружение за аутизам, потребно е да го пополнете формуларот за зачленување и да го испратете на Е-маил адресата: president@mssa.org.mk

 

Формулар за зачленување во Македонското научно здружение за аутизам (.doc Download )

 

НАПОМЕНА: Македонското научно здружение за аутизам е здружение на граѓани-дефектолози, психијатри, доктори по медицина, имунолози, алерголози и други стручни и научни дисциплини, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување на истражувањето и третманот на лицата со аутизам во Република Македонија.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Трајковски,

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (234);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: president@mssa.org.mk

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
Д-р Јасмина Ивановска-Трошанска
,
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-325-805; +389-2-2770-446
Е-маил: jasminaiva@gmail.com

ПОЧЕСЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Љупчо Ајдински

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-697-411
Е-маил: ljupcoajdinski@gmail.com

СЕКРЕТАР
Филип Јуртоски
Тел.: +389-75-725-951
Е-маил: secretary@mssa.org.mk

БЛАГАЈНИК
Доц. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска
Ул. Павле Илиќ бр. 15-2/4
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2613-043
Е-маил: oliverarasic@yahoo.com

ЧЛЕНОВИ

Доц. д-р Зоран Киткањ
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236); +389-71-379-182
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: zorank@fzf.ukim.edu.mk

Доц д-р Илиевски Владимир
Институт за социјална работа и социјална политика
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-995-997
Е-маил: vilievski@yahoo.com

Ана Петковска

Тел.: +389-71-591-213
Е-маил: ana.petkovska@ecc.mk

  М-р Розалија Давковска

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72- 261-564
Е-маил: rozaly23_d@hotmail.com 

Проф. д-р Драгослав Копачев
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-566-567

Проф. д-р Кристин Василевска,
Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика,
Медицински факултет,
ул. “Водњанска” 31,
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. +389-2-3147-020; +389-70-830-558
Е-маил: kris_vasile@yahoo.com

Проф. д-р Мирко Спироски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: mspiroski@yahoo.com

Проф. д-р Горан Ајдински,
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 247);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: goran@fzf.ukim.edu.mk

Проф. д-р Ристо Петров
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 129);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: risto.petrov@yahoo.com

Доц. д-р Ана Фрицханд
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72-204-325;
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: anebeba@yahoo.com

Доц. д-р Александар Петличковски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: petlichkovski@yahoo.com

Проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236)
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: daniela@fzf.ukim.edu.mk

Проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 241); +389-70-979-446
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: natasac@fzf.ukim.edu.mk

Доц. д-р Дејан Трајков
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556; +389-70- 262-654
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: dejantmk@yahoo.com

Живка Димитровска
Институт за слух, говор и глас
ул. “Белградска” 15
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3238-116; +389-70-900-782

Доц. д-р Наташа Станојковска Трајковска
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-31-430-440; +389-70-763-764
Е-маил: n_stanojkovska@yahoo.com

М-р Магдалена Димкова 
Бул. Јане Сандански 12-5/4
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-372-087
Е-маил: magdalena_dimkova@yahoo.com

Калина Јончевска
Бул. Партизански одреди 78/36
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-369-300
Е-маил: kalinajoncevska@yahoo.com

Катерина Тодорова
Ул. Јајце бр. 63
2000 Штип, Република Македонија
Тел: +389-71-867-625
Е-маил: katerinatodorova@yahoo.com

Д-р Анета Демирџиева

Клиника за детски болести, Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Е-маил: ademerdzieva@yahoo.com

Акад. проф. д-р Нада Поп Јорданова
Клиника за детски болести, Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Е-маил: npopjordanova@gmail.com

Ана Шикалеска
ПОУ Д-р Златан Сремац, ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-613-446
Е-маил: akarevska@yahoo.com

Наташа Јовановска
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-289-200
Е-маил: jovanovskan@yahoo.com

Николче Нешевски
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-70-592-996
Е-маил: nikolce1999@yahoo.com

М-р Емилија Георгиева

ПОУ “Иднина”

Ул. II Македонска бригада бр.3

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: +389-2-2621-976; +389-75-720-972

Е-маил: georgieva.emilija@yahoo.com

 
Марија Шушевска-Петрова
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-70-294-075
Е-маил: m.susevskapetrova@yahoo.com
 
Ивана Василевска Петровска
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-858-004
Е-маил: ivanna.vasilevska@gmail.com
 
Живка Панова Саздова
ПОУ “Маца Овчарова”
Ул. Иво Лола Рибар бр.4
1400 Велес, Република Македонија
Тел.:  +389-71-241-463
Е-маил: z_panova@yahoo.com
  
Тања Станкова
Невладина организација  “Gaia”
бул. АВНОЈ 70/6
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-71-335-916
Е-маил: tanja_stankova@yahoo.com
 
Соња Цоковиќ
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-72-226-694
 
Мери Стаменковска
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-498-598
Е-маил: meri_stm@hotmail.com
 
Снежана Цветковска
ОУ "Ристо Крле" С. Кадино
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2561-540
Е-маил: snezanacvetkovska87@yahoo.com
 
Мими Батанџиева
Дипломиран дефектолог
Ул. Љубљанска 4
1480 Гевгелија, Република Македонија
Тел.:  +389-78-243-111
Е-маил: batanm@yahoo.com

Д-р Силвана Марковска
Отсек за невроинформатика, ИЦЕИМ-МАНУ
Бул. Крсте Мисирков бр.2 п.фах 428
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-2-3235-423
Е-маил: silvana@manu.edu.mk
 
Aсист. д-р сци. Сања Манчевска
Институт за медицинска физиологија
Медицински факултет
Ул 50-та дивизја б.б
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-2-3111-774
Е-маил: sanjamancevska@gmail.com
 
Ана Бумбова-Јовановска
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-2-2621-976
Е-маил: anjajovanovska
 
Пецо Стојановски
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-75-490-387
Е-маил: pecostojanovski@yahoo.com
 
Славица Тодорова
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-2-2621-976; +389-75-285-825
Е-маил:slavicaprof@yahoo.com
 
Татјана Н. Додевска
ОУ „Браќа Миладиновци„ - Скопје
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-71-296-683
Е-маил: tanjanasevska@yahoo.com
 
М-р Марија Аврамовска
Вин ИнфоСистеми ДООЕЛ
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-77-709-111
Е-маил: mrj_avramovska@yahoo.com
 
Александра Митевска
2300 Кочани, Република Македонија
Тел.:  +389-78-831-223
Е-маил: aleksandra_mitevska@hotmail.com
 
Стојан Андонов
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-698-658
Е-маил: scuta2005@yahoo.com
 
Елена Стамчевска
Ул. 12, бр. 34, Петровец
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-411-572
Е-маил: estamchevska@yahoo.com
 
Наташа Младеновска
Ул. Ратко Митровиќ 5 бр.8
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-365-945
Е-маил: mladenovskanatasa92@yahoo.com
 
М-р Мери Нолчева
НВО „Ластовица„
Бул. „Авној"  бр. 50
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-70-272-933
Е-маил: mnolceva@gmail.com
 
Д-р Весна Костиќ Ивановиќ
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија   
Тел.: +389 78 225-283
Е-маил: vesnaki@yahoo.com
 
Билјана Кујунџиќ Настевска
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 78 389-331
Е-маил: biljanak.nastevska@yahoo.com
 
Анита Стојчевска
Ул. Трст бр. 7
1300 Куманово,
Република Македонија   
Тел.: +389 75 330-753 
Е-маил: astojcevska@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 


 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 
Почеток Контакт Линкови