МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
990
  Link   Живеење во општеството како и сите други
1027
  Link   Autism resources
921
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
916
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
1023
  Link   Аутизам Франција
897
  Link   Аутизам Германија
832
  Link   Аутизам Шпанија
1067
  Link   Аутизам Италија
929
  Link   Аутизам Холандија
777
  Link   Аутизам Европа
855
  Link   Центар за проучување на аутизмот
944
  Link   Институт за истражување на аутизмот
842
  Link   Американско здружение за аутизам
810
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
932
  Link   Здружение за аутизам во Канада
955
  Link   Autism Network International
913
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
829
  Link   Autism and Vaccination
1009
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
840
  Link   Дефектологија
1170
  Link   Центар за аутизам Сплит
920
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
951
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
914
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови