МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
861
  Link   Живеење во општеството како и сите други
905
  Link   Autism resources
791
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
763
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
872
  Link   Аутизам Франција
780
  Link   Аутизам Германија
713
  Link   Аутизам Шпанија
882
  Link   Аутизам Италија
805
  Link   Аутизам Холандија
663
  Link   Аутизам Европа
735
  Link   Центар за проучување на аутизмот
822
  Link   Институт за истражување на аутизмот
733
  Link   Американско здружение за аутизам
697
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
811
  Link   Здружение за аутизам во Канада
835
  Link   Autism Network International
800
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
721
  Link   Autism and Vaccination
896
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
733
  Link   Дефектологија
1046
  Link   Центар за аутизам Сплит
805
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
847
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
808
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови