МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
1060
  Link   Живеење во општеството како и сите други
1081
  Link   Autism resources
974
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
979
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
1194
  Link   Аутизам Франција
957
  Link   Аутизам Германија
882
  Link   Аутизам Шпанија
1143
  Link   Аутизам Италија
985
  Link   Аутизам Холандија
834
  Link   Аутизам Европа
911
  Link   Центар за проучување на аутизмот
999
  Link   Институт за истражување на аутизмот
894
  Link   Американско здружение за аутизам
858
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
986
  Link   Здружение за аутизам во Канада
1012
  Link   Autism Network International
963
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
881
  Link   Autism and Vaccination
1063
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
894
  Link   Дефектологија
1235
  Link   Центар за аутизам Сплит
987
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
1000
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
967
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови