МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Аутизам
  Линк Посети
  Link   Аутизам есенцијален ДВД тренинг програм
1035
  Link   Живеење во општеството како и сите други
1069
  Link   Autism resources
958
  Link   Аутизам истражувачка мрежа
964
  Link   Здружение за заштита на деца со аутизам Риека
1172
  Link   Аутизам Франција
938
  Link   Аутизам Германија
868
  Link   Аутизам Шпанија
1127
  Link   Аутизам Италија
967
  Link   Аутизам Холандија
818
  Link   Аутизам Европа
898
  Link   Центар за проучување на аутизмот
985
  Link   Институт за истражување на аутизмот
879
  Link   Американско здружение за аутизам
845
  Link   Национално здружение за аутизам на Велика Британија
971
  Link   Здружение за аутизам во Канада
995
  Link   Autism Network International
951
  Link   European Association of Service Providers for People with Disabilities
865
  Link   Autism and Vaccination
1050
  Link   Институт за дефектологија-Филозофски факултет
880
  Link   Дефектологија
1218
  Link   Центар за аутизам Сплит
966
  Link   Здружение за помош на деца со аутизам во Србија
987
  Link   Дом за деца и младинци со пречки во развојот - Ветерник
952
 
  • Аутизам   (24)
Почеток Контакт Линкови