МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Состанок 18.02.2011 год. - Годишното собрание на МНЗА PDF Испечати Е-пошта

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 18.02.2011 година (петок), со почеток во 16:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2010 година ;
  1. Усвојување на нов Статут ;
  1. Организирање на манифестација по повод светскиот ден на аутизмот 2 април ;
  1. Информација за донесена Програма за имплементација на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ;
  1. Потреба од печатење на нов памфлет ;
  1. Организирање на семинари и обуки
  1. Разно

 

 

 

Скопје
12.02.2011
 
Претседател на МНЗА
Проф. д-р Владимир Трајковски

 

 
< Претходно   Следно >
Почеток Контакт Линкови