МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Состанок 09.10.2000

Состанок на Филозофскиот факултет од Скопје и Македонското научно здружение за аутизам од Скопје, во понеделник 09.10.2000 година, со почеток во 12 часот

 
ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Пригодна реч на деканот на Филозофскиот факултет за делото на проф. д-р Љубомир Ајдински. Проф. д-р Трајан Гоцевски
  2. Промоција на Македонското научно здружение (МНЗА). Проф. д-р Љубомир Ајдински
  3. Промоција на ВЕБ страната АУТИЗАМ - МАКЕДОНИЈА. Проф. д-р Мирко Спироски
  4. Промоција на зборникот на абстракти од Студентскиот дефектолошки семинар.
    Асист. м-р Владимир Трајковски
  5. Коктел


 

 
 

Претседател на МНЗА                                     Декан на Филозофски факултет
Проф. д-р Љупчо Ајдински                              Проф. д-р Трајан Гоцевски

 
< Претходно   Следно >
Почеток Контакт Линкови