МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Состанок 22.05.2000

Состанок на Институтот за имунологија (во просториите на Институт за физиологија), Медицински факултет во Скопје на 22.05.2000 година со почеток во 18 часот.

 

ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ

на здружението со следниов

ДНЕВЕН РЕД


 

1. Донесување Одлука за основање на Македонското научно здружение за аутизам.

2. Донесување програма за работа на Македонското научно здружение за аутизам.

3. Донесување Статут на Македонското научно здружение за аутизам.

4. Избор на органи на Македонското научно здружение за аутизам.

4.1. Избор на Собрание на Здружението Македонското научно здружение за аутизам.

4.2. Избор на Извршен одбор на Македонското научно здружение за аутизам.

4.3. Избор на Претседател на Македонското научно здружение за аутизам.

4.4. Избор на други органи, тела предвидени со Статутот на Македонското научно здружение за аутизам.

 

Инцијативен одбор,

проф. д-р Мирко Спироски

 

 
< Претходно
Почеток Контакт Линкови