MSSA
Home
About MSSA
Founders
Executive Board
Members
Statute
Documents
Meetings
Seminars and congresses
MSSA in the media
Contact
Comments
Gallery
Video section
Archive
Autism MK
What is autism?
Charter for persons with autism
Diagnostic tools
Associations
Scientific projects
List of articles
Links
Search
Login

Lost Password?
Visitors

Partners

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
to the official web site of MSSA
Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy
Bull. Goce Delchev 9A, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel.: +389-2-3116-520 (Ext. 234); Fax: +389-2-3116-520 (Ext. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
  |  Follow Us!Follow Us! Share |
Состанок 22.12.2017 год. - Годишното собрание на МНЗА

П  О  К  А  Н  А

 

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 22.12.2017 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2016 година ;

 2. Прием на нови членови;

 3. Извештај за работата од 2017 година
  Проф. д-р Владимир Трајковски

 4. Финансиски извештај за 2017 година
  Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска

 5. Програма за работа на Собранието во 2018 година
  Доц. д-р Владимир Илиевски

 6. Замена на потпретседателот на МНЗА д-р Јасмина Трошанска заради формирање на ново здружение за аутизам, нелојалност и клеветење на МНЗА и незастапување на интересите на МНЗА;

 7. Предлог за нов потпретседател на МНЗА;

 8. Подобрување на разбирањето на емоции кај ученици со нарушувањe од аутистичен спектар - евалуација  на компјутерска интервенција М-р Ивана Василевска Петровска

 9. Разно

 

  

Скопје                                                      Претседател на МНЗА

10.12.2017                                Проф. д-р Владимир Трајковски

 

 

 
Home Contact Links